Využití termokamer při měření v průmyslu

Školení je určeno pro ty, kteří jsou již dobře seznámeni s ovládáním termokamery a mají již praktické zkušenosti z vlastních měření. Školení jim pomůže prohloubit své praktické i teoretické znalosti v oblasti termografie a měření termokamerou. Velká pozornost je při školení věnována praktickým úlohám v průmyslu a to zejmána diagnostice elektrických strojů, zařízení a rozvodů.

Pro praktické měření je také k dispozici pracoviště s kompletní elektroinstalací a dvěma jednofázovými motory zapojenými do hvězdy. Dále pak pracoviště pro demonstraci problematiky stanovení emisivity, zdánlivé odražené teploty a jejich vlivu.


Co vás čeká?

 • Fyzikálními základy termografie a bezdotykového měření teploty, problematika přenosu tepla.
 • Vliv parametrů měření a okolních podmínek na výsledky měření.
 • Diagnostické postupy pro jednotlivé aplikace.
 • Základní parametry termokamer, výběr vhodné termokamery v závislosti na aplikaci.
 • Ověření kalibrace termokamery na černém tělese a případně i tajícím ledu.
 • Stanovení zdánlivé odražené teploty.
 • Stanovení emisivity povrchu.
 • Stanovení propustnosti IČ okénka.
 • Vzájemná souvislost mezi emisivitou a odraženou teplotou.
 • Pokud na školení posluchač přinese vlastní termokameru, může si její přesnost měření ověřit na černém tělese.


Organizační informace

 • V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení.
 • V ceně kurzu jsou také zahrnuty další konzultace s lektorem.
 • Po skončení kurzu budou všem účastníkům e-mailem zaslány prezentační materiály v PDF.
 • Po skončení kurzu je možné zajistit prezentaci konkrétních pyrometrů Keller pro zájemce o jejich zakoupení či zapůjčení.


Cena školení

Cena školeni: 2990 Kč bez DPH.

Termíny školení

Základy práce s termokamerou 5. červen 2018Praha 6Rezervovat
Příprava na certifikaci v termografii 4. červen - 7. červen 2018Praha 6Rezervovat
Základy práce s termokamerou14. červen 2018Rožnov pod RadhoštěmRezervovat
Využití termokamer při měření v průmyslu14. červen 2018Rožnov pod RadhoštěmRezervovat