Články

Kontrola elektroinstalace termokamerou

V současné době je termografie již prověřenou technikou kontroly elektrických instalací. Jedná se o první a v současné době nejrozšířenější oblast použití termografie. Velkou výhodou této metody je, že se kontrola vždy provádí u instalací již uvedených do provozu a to při plném či částečném provozním zatížení. Pro provádění této kontroly prediktivní údržby tedy není nutná odstávka technologie. Naopak, je požadován její provoz a to nejlépe při plném zatížení …

IČ okénka 1/3 – spektrální charakteristika útlumu

IČ okénka (nebo také IR okánka, anglicky pak IR windows) slouží k oddělení termokamery či její obsluhy od nějakého okolí, které může být potenciálně nebezpečné, obsahuje speciální plyn, je regulováno na určitou teplotu, tlak apod. Využití IČ okének je celá řada, přičemž asi je instalace do rozvodných skříní, kde je s jejich pomocí možné provádět kontroly elektrických rozvodů bez otevírání bezpečnostních …

Teplotní citlivost: základní parametr termokamery

Mezi základní parametry termokamery patří tzv. teplotní citlivost. I když je v praxi poměrně obtížné tento parametr určit a každý výrobce jej může stanovovat podle trochu odlišné metodiky, je pro uživatele termokamer význam tohoto parametru jasný. …

Termograf, termogram či termodiagnostik?

V pojmosloví termografie dochází k poměrně častému omylu a termogram, případně i termodiagnostik bývají chybně nazýváni jako termograf. Pojďme si v krátkosti tyto pojmy vysvětlit …