Certifikované školení

Centrum termografie je Asociací technických diagnostiků schváleným školící pracoviště pro oblast “technik diagnostik termografie” a může tak pořádat vzdělávací kurz, který je přípravou na získání příslušného, mezinárodně uznávaného, certifikátu.

Obsah a struktura školení

Obsah a struktura školení je dána “Požadavkovým listem“. Pro rychlou orientaci zde uvádíme stručný obsah jednotlivých školení.

1. a 2. den jsou zaměřeny na získání teoretických znalostí v oblasti termografie a bezdotykového měření teplotních polí a jejich nepravidelností.

 • problematika teploty, dotykové a bezdotykové měření teploty
 • úvod a principy termografie (základní fyzikální zákony a pojmy, úvod do problematiky)
 • technika pořizování dat (princip funkce IČT systému, ovládání kamery, stanovení emisivity a dalších zdrojů nejistot, vliv okolních podmínek apod.)
 • měření teploty a zpracování obrazu (iso standard 18434-1, měřící funkce kamery, korekce zdánlivé odražené teploty a dalších vlivů, pojem zdánlivá teplota)
 • základní aplikace (debata o základních průmyslových aplikacích, aktivní a pasivní termografie)
 • závady budov, termografická diagnostika budov
 • medicínské aplikace
 • strojní aplikace
 • postupy při termodiagnostice jednotlivých objektů (budovy, elektrické stroje a zařízení)
 • nácvik písemného testu

3. a 4. den jsou zaměřeny na získání praktických zkušeností

 • stanovení emisivity a zdánlivé odražené teploty na modelech
 • měření v laboratoři na reálných úlohách (rozvaděč, elektrický motor apod.)
 • nácvik praktické zkoušky
 • protokol o měření, náležitosti protokolu
 • příprava protokolu na zkoušku, diskuze nad vlastními protokoly účastníků kurzu
 • diagnostické postupy, prognostika
 • širší problematika technické diagnostiky (tribodiagnostika, vibrodiagnostika, ultrasonografie apod.)
 • nácvik písemného testu
Centrum termografie certifikáty

a) Společnost Workswell s.r.o., zřizovatel Centra termografie, je Asociací diagnostických techniků schváleným školícím pracovištěm,
b) příklad certifikátu, který lze na základě školení získat po absolvování zkoušky před komisí

Základní fakta o školení

Místo konání: Sídlo společnosti Workswell s.r.o., Dr. Zikmunda Wintra 376/5, Praha 6, popis cesty a mapa
Počet účastníků: maximálně 10
 
Rozsah školení: 4 dny
začátek v 9:00, konec v cca 18:00 hod
Lektor: Ing. Jan Sova
 
V ceně: tištěné podklady, osvědčení o absolvování
 
Cena: 16 600 Kč bez DPH
(v ceně není zahrnuta certifikační zkouška)

Certifikační zkouška

Pro certifikační zkoušku je třeba splnit požadavky dané “Požadavkovým listem”, který je níže ke stažení. Požadavkový list stanovuje i rozsah výuky, které je právě naplněna kurzem pořádaným Centrem termografie.

Požadavkový list technik diagnostik termografie Požadavkový list technik diagnostik termografie
PDF

Příslušný certifikát získáte až po absolvování příslušné zkoušky před zkušební komisí.

Pro certifikační zkoušku prosím vyplňte následující dokumenty a přineste si je ke zkoušce. Certifikát je možné získat až po předložení těchto dokumentu, které budou zařazeny ve vaší osobní složce.

Akreditovaným garantem pro certifikační zkoušku je Dům techniky Ostrava. Zkouška bude probíhat v Centru termografie za přítomnosti příslušné zkušební komise.

Žádost o certifikaci osob pro oblast technik diagnostik Žádost o certifikaci osob pro oblast technik diagnostik
Word, Open Office
Vyšetření zrakové schopnosti pro termografii Vyšetření zrakové schopnosti
Word, Open Office
Dotazník pro žadatele o certifikaci osob - technik diagnostik Dotazník pro žadatele o certifikaci osob – technik diagnostik
Word, Open Office

Pozn.: test barevného vidění si můžete vyzkoušet nanečisto.

Kdy se školení koná?

Viz termíny školení.

Termíny školení

Základy práce s termokamerou 5. červen 2018Praha 6Rezervovat
Příprava na certifikaci v termografii 4. červen - 7. červen 2018Praha 6Rezervovat
Základy práce s termokamerou14. červen 2018Rožnov pod RadhoštěmRezervovat
Využití termokamer při měření v průmyslu14. červen 2018Rožnov pod RadhoštěmRezervovat