Diagnostika fotovoltaických elektráren

V první části kurzu si účastníci osvojí základní pojmy a principy funkce fotovoltaických (FV) zařízení, seznámí se s dělením FV systémů (FVS) z hlediska připojení k síti i konstrukce. Poté budou krátce představeny klíčové standardy, které by měly fotovoltaické moduly splňovat. Největší část kurzu je pak věnována diagnostice fotovoltaických systémů a rozboru nejčastějších chyb a poruch.

Účastníci jsou seznámeni se standardy, které musí splňovat fotovoltaické moduly, aby mohly být použity v provozu. Znalost těchto standardů může pomoci provozovatelům např. odhalit padělky nebo nekvalitní moduly.

Nejdůležitější částí kurzu je diagnostika fotovoltaických systémů. Postupně budou představeny používané diagnostické metody a oblasti jejich použití. Důraz bude kladen také na podmínky jejich aplikace, které by měly být pro dosažení správných výsledků splněny.

Školení je pořádáno ve spolupráci s Laboratoří diagnostiky fotovoltaických systémů na FEL ČVUT. Vědečtí pracovníci z ČVUT přednášejí podstatnou část kurzu.


Co vás čeká?

 • Úvod do fotovoltaických systémů (FVS), spektrum světla, AM 1.5, princip funkce a komponenty FVS (měniče, kabeláž, …)
 • Typy FVP a technologie jejich výroby.
 • Testování fotovoltaických modulů, normy.
 • ČSN EN 61215 – Fotovoltaické (FV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití, Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu
 • ČSN EN 61646 – Tenkovrstvé fotovoltaické (PV) moduly pro pozemní použití – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu
 • ČSN EN 61730 – Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů – Část 1: Požadavky na konstrukci
 • Diagnostické metody využívající měření elektrických veličin (proud, napětí, solární analyzátory).
 • Diagnostické metody využívající tepelné záření.
 • Elektroluminescence.
 • Nejčastější chyby a poruchy FVS.


Organizační informace

 • V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení.
 • V ceně kurzu jsou také zahrnuty další konzultace s lektorem.
 • Po skončení kurzu budou všem účastníkům e-mailem zaslány prezentační materiály v PDF.
 • Po skončení kurzu je možné zajistit prezentaci konkrétních pyrometrů Keller pro zájemce o jejich zakoupení či zapůjčení.


Cena školení

Cena školeni: 3990 Kč bez DPH.

Termíny školení

Základy práce s termokamerou 5. červen 2018Praha 6Rezervovat
Příprava na certifikaci v termografii 4. červen - 7. červen 2018Praha 6Rezervovat
Základy práce s termokamerou14. červen 2018Rožnov pod RadhoštěmRezervovat
Využití termokamer při měření v průmyslu14. červen 2018Rožnov pod RadhoštěmRezervovat