Diplomové a bakalářské práce

Centrum termografie nabízí studentům možnost spolupráce ve formě odborných stáží a diplomových či bakalářských prací.

Během diplomové či bakalářské práce se student seznámí s teorií i praxí termografického měření a vybranou aplikací. Společnost Workswell s.r.o. poskytne potřebné vybavení, včetně moderní IČT kamery a případně i kontakty na odborná pracoviště s jejichž spoluprací bude práce probíhat.
 

Témata diplomových a bakalářských prací

  • Využití termografie v elektroenergetice, DP/BP – Katedra energetiky FEL ČVUT
  • Nejistoty termografického měření, DP/BP – Katedra měření FEL ČVUT
  • Termografická diagnostika budov, DP – Katedra měření FEL ČVUT, Katedra konstrukce podzemních staveb FSV ČVUT
  • Lékařské aplikace termografie, DP – Katedra kybernetiky FEL ČVUT nebo Katedra teorie obvodů FEL ČVUT
  • Využití termografie ve strojírenství, DP/BP – Fakulta strojní ČVUT
  • Kontrola defektů chladícího systému serverů ve firmě TTC Telekomunikace, DP/BP

Již obhájené práce

  • Využití termografie při screeningu nádorového onemocnění prsu – DP, obhájila Jana Vančová, Katedra kybernetiky FEL ČVUT (2013), vedoucí Ing. Jan Sova, práce je dostupná online
  • Termografie v elektroenergetice – DP, obhájil Jan Sumara, Katedra elektroenergetiky FEL ČVUT (2012), vedoucí Ing. Jan Sova, práce je dostupná online