Centrum termografie

Záměrem Centra termografie je vytvářet v České republice odbornou, technickou a znalostní základnu pro průmyslové a vědecko-technické aplikace termografie. Tento záměr Centrum termografie naplňuje přednáškovou a publikační činností, aplikovaným výzkumem a vzděláváním mladých odborníků během odborných a diplomových stáží.

Cíle Centra termografie v pěti bodech

  • Zvyšování povědomí o termografii u odborné a neodborné veřejnosti.
  • Podpora při vzdělávání na vysoký i středních školách v ČR a SR.
  • Hledání nových aplikací a zavádění stávajících aplikací v ČR a SR.
  • Poskytování odborných seminářů a informací o termografii v českém jazyce.
  • Poskytování konzultačních služeb a zavádění metodik do praxe.

Velkou měrou se na zřízení Centra termografie podílela česká technologická společnost Workswell s.r.o., která je v této oblasti lídrem na trhu a zastupuje široké porftolio výrobců, protože je důležité, aby na danou aplikace byla vždy použita ta správná technika.
 

Spolupráce s univerzitami v oblasti termografie

Termografie je technická disciplína s přesahem do řady vědeckých a technických oborů, v níž nachází bezdotykové měření teplotních polí uplatnění. Pro Centrum termografie je proto nezbytná spolupráce s jinými odbornými skupinami.

Logo Nové technologie - výzkumné centrum Nové technologie – výzkumné centrum
je součástí Západočeské univerzity v Plzni a jeho hlavním cílem je soustředit výzkumné kapacity a zajistit jejich orientaci na nové progresivní technologie.
 
Logo Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů. Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů
je součástí Katedry elektrotechnologie FEL ČVUT. Laboratoř byla otevřena v roce 2010 a zabývá se zejména diagnostikou fotovoltaických modulů tzv. flash testem.
 
Logo Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Ústav aplikované matematiky Fakulty dopravní ČVUT
Z ústavu spolupracujeme se skupinou “Softwarové nástroje pro zpracování obrazu z termovizních měření“. Skupina se zabývá především hledáním nových aplikací termografie v oblasti dopravy i jinde.