Odborná školení

Centrum termografie je školicí a konzultační pracoviště společnosti Workswell s.r.o., které vedle odborných konzultací poskytuje i široké spektrum vzdělávacích kurzů v oblasti práce s termokamerou, bezdotykového měření teploty v průmyslu i ve vědecko-technických aplikacích. Vedle vlastních kurzů nabízí také několik kurzů Infrared Training Center (ITC) a čtyřdenní kurzu dle ČSN ISO 18436-1 pro získání mezinárodně uznávaného profesního certifikátu v oblasti technické diagnostiky – „Technik diagnostik – termografie“.

Centrum termografie je schválené školicí pracoviště Asociací technických diagnostiků České republiky a schválené školicí pracoviště Infrared Training Center.


Kurzy Centra termografie

Níže je uveden seznam kurzů pořádaných Centrem termografie. Všechny kurzy jsou jednodenní a jsou vedeny certifikovaným odborníkem v oblasti bezdotykového měření teploty a termografie. Výstupem kurzu je certifikát o absolvování vydaný Centrem termografie.


Certifikované školení dle ČSN ISO 18436-1 & ITC

Výuka tohto certifikovaného čtyřdenního kurzu probíhá dle ČSN ISO 18436-1 a je koncipován jako přípravný odborný kurz pro získání mezinárodně uznávaného profesního certifikátu v oblasti technické diagnostiky – “Technik diagnostik – termografie”. Pro poskytování tohoto kurzu je Centrum termografie Asociací technických diagnostiků (ATD) schváleným školicím pracovištěm pro oblast „technik diagnostik termografie“. Po absolvování kurzu získáte osvědčení o absolvování kurzu.

Součástí kurzu je také získání ITC certifikátu s mezinárodně platným ITC certifikátem “Úvod do termografie”. Infrared Training Center (ITC) je největším mezinárodním školicím centrem, které ročně pořádá stovky kurzů po celém světě. Jedná se bezesporu o nejuznávanější školicí pracoviště v oblasti termografie.

Pro získání certifikátu je nezbytné nejen absolvování kurzu (ten je nutnou, nikoli dostačující podmínkou), ale také složení příslužné zkoušky. Zkouška je Centrem termografie vypisována alespoň jedenkrát do roka.

Individuální školení

Nabízíme individuální firemní školení v místě sídla firmy za cenu od 6000 Kč.

Termíny školení

Základy práce s termokamerou 5. červen 2018Praha 6Rezervovat
Příprava na certifikaci v termografii 4. červen - 7. červen 2018Praha 6Rezervovat
Základy práce s termokamerou14. červen 2018Rožnov pod RadhoštěmRezervovat
Využití termokamer při měření v průmyslu14. červen 2018Rožnov pod RadhoštěmRezervovat