Přehled aplikací

Termografie se zabývá problematikou bezdotykového měření teplotních polí pomocí infračervených termografických kamer – IČT kamer (také zjednodušeně termokamer) a pyrometrů (pro bodové měření teploty). Termografie nachází uplatnění především v oblastech, kde je potřeba měřit teplotu vzdálených či pohybujících se objektů, rozložení teploty na velké ploše nebo měřit teplotu s vysokou dynamikou.

Aplikace jsou to jak metrologické, kdy nás zajímá právě informace o rozložení teploty, tak diagnostické, kdy z informace o teplotě usuzujeme na stav objektu.

Časté je také využití termografie v nemetrologických a v “nediagnostických” aplikacích, tj. například noční vidění, požární bezpečnost, inspekce elektrických rozvodů apod.

Výhody a nevýhody bezdotykového měření teploty

 • Vizualizace teplotních polí – IČT kamera funguje podobně jako fotoaparát: promítá tepelné záření, které z okolí dopadá na její čočku, na 2D detektor. Tím dojde k zobrazení teplotního pole objektů, které byly v záběru IČT kamery.
 • Rychlá odezva – běžně dostupné systémy s tepelnými senzory jsou dnes schopny dosahovat obrazové frekvence až 200 Hz, tj. jsou schopny v daném bodě změřit teplotu až 200x za sekundu. Hranice rychlosti polovodičových detektorů není zatím známa a daří se dosáhnout stále větší rychlosti (dnes v laboratorních podmínkách v řádu tisíce snímků za sekundu).
 • Měření vzdálených a pohybujících se objektů – při bezdotykovém měření teploty nemusí být objekt přímo dostupný, lze tak měřit teplotu vzdálených či pohybujících se objektů (rotor motoru, apod.), v astrofyzice se metody termografie používají dokonce k měření (efektivní) teploty hvězd.

Hlavní nevýhodou oproti dotykovému měření je větší množství zdrojů chyb, které do bezdotykového měření vstupují. Ty lze v řadě případů alespoň částečně korigovat (a v laboratorních podmínkách např. zcela odstranit), ale i tak bývá bezdotykové měření teploty zatíženo větší nejistotou.

Nejběžnější aplikace termografie

 • Diagnostika budov
 • Inspekce elektrických rozvodů, rozvaděčů a vedení vysokého napětí
 • Prediktivní údržba strojů
 • Veterinární medicína
 • Pohybová medicína, rehabilitační a fyzikální medicína
 • Vývoj elektroniky, měření rozložení teploty na desce plošných spojů
 • Kontrola účinnosti chlazení
 • Kontrola vlastností tepelné izolace (strojů, budov, horkovodů apod.)
 • Výroba kovových a plastových dílů
 • Požární bezpečnost
 • Kontrola kvality a jakosti při výrobě
 • Noční vidění

Zaujala vás termografie?

Zaujala vás problematika termografie, tj. bezdotykového měření teploty? Navštivte některý z našich bezplatných seminářů, objednejte si školení, nebo si zavolejte o konzultaci zdarma.