Publikace

Kniha: Základy termografie

Kniha “Základy termografie” je obsáhlým úvodem do problematiky termografie. Kniha je rozdělena do do dvou částí. První část je věnována teoretickým základům termografie, konstrukci infračerveného termografického měřícího systému a obecné metodice měření. Druhá část knihy je věnována vybraným aplikacím termografie, především pak stavebnictví a elektrotechnice. Součástí knihy je slovník pojmů z oblasti termografie a bezdotykového měření teploty.

Cena: 450 Kč bez DPH

Kniha je právě v tisku