Termografická diagnostika budov

V posledních letech se, lze častěji a častěji setkat s využitím termokamer ve stavebnictví a to i vzhledem k jejich snadnější dostupnosti. Termokamery zde nacházejí především následující uplatnění:

 • tepelně technická problematika a kontrola provedení kontaktního zateplovacího systému,
 • systémy TZB (vytápění, klimatizace a vzduchotechnika, elektroinstalace apod.),
 • proudění v konstrukci a vzduchotěsnost obvodového pláště,
 • vlhkostní problematika.

Celodenní školení Termografická diagnostika budov je určeno pro odborníky, kteří jsou aktivní v oblasti stavebnictví a setkávají se, či se potenciálně mohou setkat, s využitím termokamer při diagnostice budov. A to ať už proto, že sami toto měření provádějí, nebo mohou být v budoucnu konfrontování s výsledky měření, tj. například s případnou reklamací stavby, či návrhem nápravného opatření vycházejícího z měření termokamerou.

Školení reaguje na současný boom a jeho cílem je ukázat jednak na poměrně široké uplatnění termokamer ve stavebnictví, jednak na špatné postupy a zneužití výsledků měření.

Obsah školení vychází z předmětu Termovizní diagnostika, jehož spoluautorem na Fakultě stavební ČVUT je lektor Ing. Jan Sova.


Co vás čeká?

 • Ukázky aplikací z praxe: tepelná technika, proudění v konstrukci, vlhkostní problematika, TZB (vytápění, fotovoltaické panely a další).
 • Chyby měření, doplňková měření, citlivostní analýza.
 • Technika pro termografii, konstrukce termokamer, typy termokamer, výběr vhodné techniky pro diagnostiku budov.
 • Postup měření, vhodné podmínky pro měření.
 • ČSN 73 0540-2, teplotní faktor vnitřního povrchu, nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce, software ThermoFactor.
 • Stanovení emisivity a zdánlivé odražené teploty dle ČSN ISO 18434-1.
 • ČSN EN 13187, Tepelné chování budov – Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov.


Organizační informace

 • V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení.
 • V ceně kurzu jsou také zahrnuty další konzultace s lektorem.
 • Po skončení kurzu budou všem účastníkům e-mailem zaslány prezentační materiály v PDF.
 • Po skončení kurzu je možné zajistit prezentaci konkrétních termokamer FLIR pro zájemce o jejich zakoupení či zapůjčení.


Cena školení

Cena školeni: 2990 Kč bez DPH.

Termíny školení

Základy práce s termokamerou 5. červen 2018Praha 6Rezervovat
Příprava na certifikaci v termografii 4. červen - 7. červen 2018Praha 6Rezervovat
Základy práce s termokamerou14. červen 2018Rožnov pod RadhoštěmRezervovat
Využití termokamer při měření v průmyslu14. červen 2018Rožnov pod RadhoštěmRezervovat